• +31(0)13-203-5250
  • info@wim4you.nl
  • Veldhovenring 78,Tilburg, NL

Wat is project management?

Iedereen kent de definitie wel op bijv. wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Project_management. Kennelijk houden mensen die project management doen van lange verhalen en lijvige documenten, zodat managers het gevoel hebben dat ze alles onder controle hebben. Helaas: Meestal is dit juist niet het geval en verzand een project in lijvige documenten, ellenlange meetings met grote groepen mensen zonder dat iemand nog weet waar men mee bezig is. En is het budget met een mega factor X overschreden. 

Eigenlijk is projectmanagement in de kern heel simpel. Streef met zijn allen naar een doel binnen een bepaalde tijd welke van te voren is vastgesteld en communiceer open en eerlijk over de voortgang met elkaar.

Dit is dan wel weer het andere uiterste van projectmanagement. Maar ik denk wel veel dichter bij daadwerkelijk projecten managen/uitvoeren dan de lijvige pompeuze definities zoals in wiki staan. 

 

Waarom ga ik een project doen?

Voordat een project daadwerkelijk gestart moet worden, is het verstandig(lees noodzakelijk), eerst in kaart te brengen of het project: Haalbaar en Besparend danwel Winstgevend en "Is er een Doelgroep aanwezig" is.

Is dat het geval. dan volgt de vraag hoe ga ik het project doen? 

 

Hoe ga ik het doen?

Er zijn diverse technieken om een project te managen c.q uit te voeren. Hieronder een aantal met het resultaat dat zij, meestal, opleveren.

 

 SoortResultaat Opmerkingen  
 PRINCE II Eindigt in failisement...?  Wordt vaak gebruikt door de overheid, als geld geen rol speelt, tijd niet van belang is en het niemand interesseert wat de uitkomst van het project is, of dat door wet en regelgeving de projectscope zo vaak wijzigt dat het project -a never ending story- wordt.
 Waterval Het geen idee resultaat. Je start met een project en aan het eind van de hele periode denk je het dat je team precies heeft begrepen wat jij maanden geleden hebt afgesproken terwijl in werkelijkheid niemand het meer weet wat je bedoelde waar je het over had of, in het ergste geval, wie die vrouw/vent is die op zondag het project een keer kwam snijden,..euh sorry uitleggen.   
 Six Sigma Overkill in metingen Je start met meten en je eindigt met meten. En als je niet uitkijkt heb je alleen maar gemeten. Maar je kunt wel zeggen, We hadden alles onder controle. Kijk dat zie je op deze grafiek,.. denk ik,... ergens,.. mischien toch? 
 KanBan Eigenlijk SCRUM    
 SCRUM/Agile Het enige wat werkt. Wij geloven in SCRUM. Waarom? SCRUM is een methode die voor zowel kleine projecten als grote projecten kan worden ingezet. Bij scrum kun je kiezen hoeveel je vastlegt, hoe vaak je vergadert. Kortom SCRUM is agile en flexibel.
     

 

Tijd is Geld en Kennis is Macht.

Binnen projectmanagment bijten deze elkaar nog wel eens. Kennis overdracht kost namelijk tijd. En tijd is geld. Maar om een project goed te kunnen uitvoeren is het van belang dat medewerkers/ontwikkelaars goed op de hoogte zijn van wat er speelt binnen het project. Kortom zij moeten de power hebben, op basis van de overgedragen kennis, om het project tot een goed einde te brengen. Vaak zie je dat kennis angstvallig bij de projectmanager ligt en dat de rest van het team maar mondjesmaat, met tegenzin, van een deel van het project op de hoogte wordt gesteld. Waarom vraag ik me af? Je bent een team.. Gedraag je dan ook zo. Vaak hebben betrokken medewerkers de beste ideen. Gebruik die, voedt ze, en lever een topprestatie met je team. 

 

Vertrouw elkaar.

Dit klinkt als een dooddoener, maar is voor het slagen van het project van wezenlijk belang. Vertrouw je team, zorg dat het team jou vertrouwt. 

 

Het resultaat.

Altijd fijn om het eindresultaat van al dat harde werk te zien. Maar is het wel het resultaat dat je wilde hebben? Misschien was het project toch te duur, of het resultaat niet wat verwacht werd. Hier moet altijd voor gewaakt worden.

Dit geld voor alle projecten. Bij SCRUM heb je in ieder geval de mogelijkheid om in een heel vroeg stadium van het project (2 a 4 weken) bij te sturen, budgetten aan te passen teams te wijzigen etc.. Waarom? Omdat je bij SCRUM niet begint met maandenlange voorbereidingen, en het plannen van het totale project. Bij SCRUM geef je de groffe lijnen aan en vervolgens ga je stapje voor stapje je project realiseren. Steeds met een stukje wat je direct zou kunnen gebruiken. Dat betekent dat je bij SCRUM al tijdens je project een deel kan testen en/of naar produktie brengen. Hoe vaak gebeurt het niet dat de markt, de wetgeving, de financien, wijzigen tijdens een "lang" project. Zou het niet fijn zijn om dan onmiddelijk te kunnen schakelen en bijsturen. Met SCRUM kan het.

Met SCRUM krijg je dan ook een resultaat dat het dichts bij je wensen ligt tegen de meest gunstige tijd, prijs, kwaliteit. 

Waarom zijn er dan al die andere project vormen? Geen idee.... Maar er zijn genoeg mensen die genoeg redenen kunnen verzinnen waarom het wel lang moet duren, veel geld moet kosten, en dat je niet mag hebben wat je graag wil. Als je dit wil, vertel het ons en wij kunnen dit ook voor je realiseren. Dan is dat kennelijk je project scope.